Zelena maska


Zelena maska, Trajna maska sa zamenskim filterima.

Stručnim mišljenjem o zdravstvenoj ispravnosti Instituta za javno zdravlje Srbije, nakon rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka plastičnog dela maske bez filtera “Zelena maska” utvrđeno je da uzorci sa aspekta kontrolisanih parametara odgovaraju odredbama Zakone o predmetima opšte upotrebe (SL.GL.RS 25/2019), normama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koje se mogu stavljati u promet.

×

Call for Price

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.